Povodně 2002

Z povodní v roce 2002 mám k dispozici rozsáhlý achiv kvalitních fotografií z veřejných i soukromých zdrojů, zachycujících snad všechna postižená místa. Zde jsou jen moje fotografie.

9.8.2002 - první vlna povodní
Štvanice - jezy u elektrárny a u zdymadla
12.8.2002 - zvy´sˇená hladina Vltavy
Prší, fotografováno v podvečer za mizerných světelných podmínek
13.8.2002 - stav ohrožení
Voda stoupá, první zaplavené lokality
14.8.2002 - kulminace
Obrázky v chronologickém pořadí
16.8.2002 - po povodni
20.8.2002 - bývalá chatová osada Lahovice
25.8.2002 i později - Karlín - mrtvé meˇsto

back